W innowacjach najważniejsi są …ludzie – konferencja Innowacyjny Szpital za nami!

Barier we wdrażaniu innowacji jest wiele. Brak finansów, trudności instytucjonalne oraz opór personelu, który nie nie chce zmian. By skutecznie pokonać je wszystkie, potrzebni są odpowiedni… ludzie. Wytrwałość i upór to cechy, których potrzeba. Tak w kilku zdaniach można podsumować wnioski z debaty w czasie konferencji Innowacyjny Szpital 18 czerwca w Warszawie.

Na zdjęciu: Wiceminister Zdrowia 2015-2017  dr Krzysztof Łanda oraz Prof. Ewelina Nojszewska z Katedry Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny otworzył swoje drzwi dla osób zainteresowanych innowacjami w ochronie zdrowia. W jednym miejscu spotkali się lekarze, politycy, managerowie oraz pacjenci. Konferencja Innowacyjny szpital: Matka i dziecko była pierwszą edycją wydarzenia, łączącego wszystkie te grupy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m. in. ThinkTank Innowacje dla Zdrowia oraz naczelna Izba Aptekarska.

Innowacje w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie

Konferencję rozpoczęli gospodarze spotkania dr n. med. Beata Pawlus, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa oraz Dariusz Malczyk, Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji Zdrowia. Szpital nie tylko angażuje się w inicjatywy jak konferencja, ale daje dobry przykład tego, jak powinien być zarządzany szpital. Uczestnicy konferencji poznali listę przykładów innowacyjności – na oddziałach neonatologii, ginekologii a także w zakresie aspektów technicznych, czyli wewnętrznej elektrociepłowni szpitala.

Innowacje w polskich szpitalach – scenariusz możliwy do zrealizowania?

Ważnym elementem konferencji była debata z ekspertami. Wzięli w niej dział Krzysztof Łanda (Wiceminister Zdrowia 2015-2017), Maciej Biardzki (lekarz, menedżer zdrowia), Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska (Dyrektor Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia przy SGH), Prof. dr hab. n. med. Maciej Banach (Dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP) oraz Prezes Fundacji Think Tank „Innowacje dla Zdrowia”) a także mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Debatę moderował Tomasz Leleno (Rzecznik Prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej) oraz Milena Kruszewska (Właściciel evidence-based PR oraz członkini Rady Programowej Innowacyjnego Szpitala).

Eksperci dyskutowali na temat barier we wdrażaniu innowacji oraz sposobów, jak skutecznie je pokonywać. Obok rozwiązań technologicznych, które najczęściej kojarzą się z innowacjami, należy skupić się także na organizacyjnych i procesowych. Odpowiednie nastawienie personelu i sprawne zarządzanie są kluczem do polepszenia sytuacji polskich szpitali.

Startupy w służbie matki i dziecka

Zarówno lekarze jak i pacjenci mogli odwiedzić stanowiska i przetestować innowacyjne urządzenia. Wśród zaproszonych firm znaleźli się: Pregnabit od Nestmedic (zdalne KTG), StethoMe (telemedyczny stetoskop), AioCare (uprzędzenie do monitorowania astmy i chorób dróg oddechowych) a także Glucoactive (inteligentna opaska do pomiaru cukru).

Strefa Matki i Dziecka

Równolegle z konferencją, na terenie szpitala odbyły się wykłady dla rodziców i kobiet w ciąży oraz Strefa Matki i Dziecka.  Odwiedzający mogli skonsultować się z położną lub doradczynią laktacyjną, zajrzeć do kącik interaktywnych zabaw czy porozmawiać z autorkami książek. W części wykładowej poruszany były tematy pielęgnacji skóry atopowej dzieci, karmienia piersią oraz ziołowych metod leczenia. Partnerem strefy Matka i dziecko była NutroPharma. Pacjenci mogli odwiedzić także stanowiska wystawców, m. in. Herbapol Wrocław, Nutropharma, Enfamil, Pierre Fabre, Massmedica.

Strefa Kliniczna

Innowacyjność szpitala podkreślona została także w Strefie Klinicznej. To właśnie w jej trakcie, odbyły się dwa bardzo ciekawe zabiegi szkoleniowe, w których uczestniczyli ginekolodzy z warszawskich szpitali. Jeden z zabiegów przeprowadziła dr n. med. Małgorzata Uchman-Musielak.

Innowacyjny Szpital jesienią 2019

PMLgroup pracuje obecnie nad kolejnymi edycjami innowacyjnego szpitala. Już niebawem ogłosimy miejsce oraz datę kolejnego spotkania jesienią 2019. Zapraszamy do kontaktu kadrę zarządzająca oraz lekarzy zainteresowanych organizacją konferencji w swoich placówkach. Poniżej znajdą Państwo kilka zdjęć z konferencji.

Zapraszamy do kontaktu na kontakt@innowacyjnyszpital.pl

Strona konferencji: http://innowacyjnyszpital.pl