SZKOLENIA

Specjalistyczne szkolenia dla kadry medycznej i zarządzającej w placówkach medycznych. Spotkania przygotowywane są w z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb organizacji.

Odbiorcy szkoleń:

 • szpitale

 • Przychodnie, placówki medyczne

 • Izba Pielęgniarska

 • Izba Aptekarska

 • Izba Lekarska

TEMATYKA SZKOLEŃ

Analizując potrzeby szpitali, placówek medycznych jak również samorządów zawodowych opracowaliśmy listę najczęściej wybieranych szkoleń dla kadry zarządzającej oraz fachowego personelu medycznego. Na życzenie, opracowujemy dedykowane szkolenia poprzedzone wcześniejszą analizą sytuacji wyjściowej placówki lub organizacji.

Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka mobbingowa

Cel:
– zniwelowanie działań mobbingujących w środowisku medycznym poprzez wprowadzenie polityki dialogu i odpowiedzialności zespołowej
– analiza procedur antymobbingowych w szpitalu oraz ich uszczelnienie lub wdrożenie nowych procedur

Formuła :
Warsztaty z elementami wykładu.

Szkolenie realizowane będzie w oparciu o dwa moduły:
moduł 1: wprowadzający do problematyki mobbingu;
moduł 2: warsztat praktyczny tworzący procedury antymobbingowe.

Moduł 1 – szkolenie
Szkolenie przeprowadzone przez zespół psycholog + prawnik.
Oddzielne szkolenia dla kadry zarządzającej i dla personelu medycznego.

Moduł 2 – analiza istniejących procedur antymobbingowych lub zaproponowanie nowych rozwiązań i ich wdrożenie
Procedury i szkolenie przygotuje zespół psycholog + prawnik.
Zostaną opracowane komfortowe dla pracowników i skuteczne procedury:
• procedura zapobiegania działaniom mobbingowym w szpitalu
• procedura zwalczania przypadków mobbingu zaobserwowanych na terenie szpitala.Procedury zostaną opracowane w oparciu o warsztaty przeprowadzane z kadra zarządzającą i personelem medycznym w module 1

Odpowiedzialność w sztuce medycznej- odpowiedzialność dyrektora szpitala, rzecznika prasowego, lekarza, pielęgniarki. Bilans zysku i strat.

Cel:
Celem szkolenia jest podnoszenie świadomości ponoszonego ryzyka i odpowiedzialności w związku z wykonywana pracą i wykonywanym zawodem- praktyczne aspekty odpowiedzialności.

Formuła:
Warsztaty z elementami wykładu.
Warsztaty prowadzone oddzielnie dla kadry zarządzającej i rzecznika prasowego i dla personelu medycznego

Komunikacja z pacjentem roszczeniowym. Jak skutecznie panować nad rozmową.

Opis:

Przedstawienie najczęstszych technik psychologicznych pozwalających na radzenie sobie z problematycznymi pacjentami (pacjent, który wszystko wie, pacjent, który sprawdził „w Google”, pacjent, który oczekuje dodatkowych świadczeń, skierowań. W czasie warsztaty uczestnicy wezmą udział w scenkach i przećwiczą możliwe scenariusze rozmowy.

Formuła:

warsztat

Odbiorca:

lekarz, pielęgniarka.

Korzyści:

zwiększenie pewności personelu medycznego, zmniejszenie ryzyka pozwów oraz negatywnych komentarzy w sieci na temat placówki.

Szkolenie medialne

Jesteś dyrektorem szpitala lub wchodzisz w skład zespołu zarządzającego placówką medyczną? Zależy Ci na budowaniu pozytywnego wizerunku instytucji, ale nie wiesz od czego zacząć?

To szkolenie jest dla Ciebie!

Dowiesz się z niego:

 1. Jak przygotować organizację do kontaktów z mediami?
 • Jak formułować korzystny przekaz organizacji?
 • Czego oczekują dziennikarze?
 • Dlaczego Twoje materiały są odrzucane przez redakcję?
 • Jak napisać informację prasową, aby zainteresować nią dziennikarza?
 • Co zrobić, żeby dobrze wypaść podczas wywiadu z reporterem radiowym i telewizyjnym?
 • Jak (nie)umiejętnie dobrać strój do wystąpień publicznych?
 • Ćwiczenia na dobrą dykcję.
 1. Jak przygotować się na burzę medialną? PR w sytuacji kryzysowej.
 • Co to jest kryzys i jakie są jego rodzaje?
 • Jak zachować się wobec mediów w kryzysie?
 • Język komunikacji kryzysowej – czyli co robić, a czego (pod żadnym pozorem) nie robić?
 • „Wszystko pod kontrolą” – czyli 6 kroków do budowy komunikacji kryzysowej.

Metody prowadzenia szkolenia:

 • Wiedza praktyczna trenerów bazująca na ich doświadczeniu, zdobytym zarówno w pracy reportera telewizyjnego, jak i pełnieniu funkcji rzecznika prasowego/PR Managera
 • Prezentacja multimedialna uzupełniona licznymi case study
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe, w tym symulacja najczęściej występujących sytuacji z dziennikarzami
 • Dyskusja i pytania
 • Praca z kamerą

Czas trwania:

szkolenie jednodniowe (ok. 6 godzin)

Dodatkowe informacje:

 • Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnego treningu medialnego, na podstawie konkretnej sytuacji problemowej
 • Pozostałe usługi – prowadzenie eventów/uroczystych gal.

Dyrektywa fałszywkowa w aptekach szpitalnych – kilka słów o skanowaniu  …

Prowadzący:
Monika Bartwicka- prawnik
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z regulacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE-tzw. Dyrektywą Fałszywkową, a także podnoszenie świadomości zakresu obowiązków wynikających z jej implementacji.
Formuła szkolenia:
Warsztaty z elementami wykładu
Program :

Moduł prawny prowadzi Monika Bartwicka 3 godz.
Uczestnicy szkolenia( kierownik i pracownicy Apteki szpitalnej) zostaną zapoznani z przepisami dotyczącym wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej na terenie RP.
Omówione zostaną procedury jakie należy wdrożyć do momentu wejścia w życie Dyrektywy 2011/62/UE, tj. skanowanie produktów leczniczych, postepowanie na wypadek wykrycia nieprawidłowości w łańcuchu dostaw.
Omówiona zostanie także procedura serializacji produktów leczniczych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z prawidłowym łańcuchem dostaw produktu leczniczego a także z zagrożeniami i konsekwencjami związanymi z procederem odwróconego łańcucha dystrybucji.
Omówione zostaną zastosowania dotyczące wdrożenia Dyrektywy Fałszywkowej w innych krajach Unii Europejskiej.
Celem warsztatów będzie próba odpowiedzi na pytanie „co należy zrobić aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności wprowadzenia do obrotu sfałszowanych produktów leczniczych i jaka w tym rola odpowiedzialność farmaceuty pracującego w aptece szpitalnej.

Prawo do informacji i prawo do poufności- problem szpitala czy prawo pacjenta?

Opis:

Dyskusja o prawie do poufności danych i prawie do informacji w aspekcie pracy lekarza i pielęgniarki  w obliczu praw pacjenta. Co to są informacje poufne, w jakich sytuacjach i komu można je przekazać

Formuła:

szkolenie

Odbiorca:

lekarze, pielęgniarki.

Wynagrodzenia zawodów medycznych w aspekcie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia.

Opis:

Analiza ustawy i pracy na case study : rozliczanie personelu medycznego, naliczanie wynagrodzeń i analiza dyżurów.

Formuła:

warsztat praktyczny.

Odbiorca:

kadra zarządzająca placówką medyczną

Korzyści:

zwiększenie pewności osób odpowiadających za rozliczenia pracowników, dostarczenie argumentów w dyskusjach z pracownikami.