Kim są startupowcy działający w obszarze medtech?

Raport o startupach medycznych w Polsce.

Wśród autorów Raportu Startupy Medyczne w Polsce znajdują się eksperci PML group – Justyna Uman-Ntuk oraz Monika Bartwicka.

Kim są, jakimi zagadnieniami się zajmują oraz jak mogą zmienić rynek zdrowia? Na te, oraz wiele innych pytań odpowiada raport o startupach medycznych w Polsce przygotowany przez MEDmeetsTECH oraz Atena Research & Consulting.

Mężczyzna w wieku 30-39 lat, z wykształceniem technicznym oraz historią pracy w korporacji. Tak rysuje się obraz startupowca zajmującego się zagadnieniami zdrowia. Wydaje się, że dane te podobne są do tych które opisujących cały rynek startupowy w Polsce. Specyfika sektora medtech powoduje jednak, że nie można ich wrzucać do jednego worka z resztą startupowców.

O raporcie

Raport o startupach medycznych w Polsce został opracowany przez MEDmeetsTECH oraz Atena Research & Consulting – partnera strategicznego raportu. W badaniu wzięły udział 62 startupy, a wyniki zostały skomentowane przez kilkunastu ekspertów rynkowych. Raport powstał by budować zaufanie branży medycznej oraz dużego biznesu do startupów medycznych i pomóc w ich rozwoju. To pierwsze tego typu kompleksowe opracowanie na polskim rynku.

Rynkowe trendy

Analizując obszar działalności startupów, można wyodrębnić te najbardziej perspektywiczne. Połowa startupów pracuje nad rozwiązaniami z zakresu telemedycyny, 40% zajmuje się nowoczesną diagnostyką, a co trzeci mHealth i urządzeniami medycznymi. Wyniki nie dziwią – wszystkie rozwiązania odpowiadają na problem braku kadry medycznej czy potrzeby monitorowania zdrowia w starzejącym się społeczeństwie. Wśród obszarów terapeutycznych, najczęściej wymieniano produkty interdyscyplinarne oraz kardiologię.

Finansowanie

Co ciekawe, aż 77% procent startupowców deklaruje, że korzysta z własnych środków finansowych, a 45% wymienia je jako wiodące źródło finansowania. Jak mówi Tomasz Czapliński ze SpeedUp Group cechą charakterystyczną rynku medycznego jest to, że

wszystkie działania dążące do osiągnięcia najpierw produktu, następnie certyfikacji, a następnie dystrybucji na rynku są zdecydowanie droższe niż w przypadku innych branż. W konsekwencji, aż 71% startupów wymienia kapitał, jako kluczowy element do dalszego rozwoju. Niestety, sam kapitał też nie wystarcza, potrzebne są “mądre pieniądze”. Szansą dla startupów mogą być ciekawe projekty wspierające kompetencje biznesowe w tym trudnym sektorze, np. Akademia BioMed PFR.

Współpraca

Startupy medyczne nie mogą działać w próżni. Na ich sukces biznesowy mają wpływ instytucje typu Ministerstwo Zdrowia, NFZ, CSIOZ, duże firmy farmaceutyczne oraz środowisko lekarskie. 89% startupowców deklaruje współpracę z organizacjami medycznymi, ale już tylko 45% z korporacjami oraz 19% z instytucjami rządowymi.  Startupy widzą duże firmy głównie jako strategicznych klientów (50%) i chcieliby korzystać z ich sieci dystrybucji (37%), jednakże nie jest to łatwe. 76% narzeka na długi proces decyzyjny w firmach. Analogicznie w kontekście współpracy z instytucjami rządowymi.

Raport do pobrania

Raport dostepny jest bezpłatnie do pobrania na stronie medmeetstech.com